Najważniejsze dostępne funkcje: 
pobieranie dokumentów (wykłady instrukcje, itd),
oddawanie opracowanych ćwiczeń i kolokwium końcowego z laboratorium, 
możliwość samodzielnego przeprowadzenia próbnego testu ze statystyki 
(zasady oceniania i rodzaj testu taki jak w przypadku kolokwium końcowego).

Informacja dla Studentów studiów niestacjonarnych:

Proszę Państwa, z powodów technicznych koniecznym było utworzenie odrębnego kursu z przedmiotu.
Wszystkie założone wcześniej konta zostały przeniesione, dlatego proszę o logowanie się już we właściwym miejscu...

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt mailowy: jkupis@chemia.uni.lodz.pl

Dostępne funkcje:
czytanie i pobieranie dokumentów (wykłady instrukcje, itd),
oddawanie opracowanych ćwiczeń laboratoryjnych,
zaliczenia kolokwiów sprawdzających (treningowe i cząstkowe na ocenę).
Zaliczenia są obowiązkowe, na ich podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.