Korzystając z platformy moodle możecie Państwo m.in. przejrzeć prezentacje z wykładów, a także zapisać ich pliki ".pdf" na swoim komputerze. Ponieważ wykłady ciągle ulegają i będą ulegały zmianom, ich pliki będą dostępne dopiero po ich wykorzystaniu na zajęciach. Platforma jest także miejscem, w którym oddajecie Państwo do oceny prace wykonane na zajęciach laboratoryjnych.

Dostęp do wszystkich dokumentów (warunki zaliczenia przedmiotu, jego program, wykłady, instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych, treningowe kolokwium, itd.) możliwy jest dopiero po rejestracji na platformie. Rejestracji dokonujecie Państwo samodzielnie. Po założeniu konta macie Państwo możliwość zapisania się do właściwej grupy przedmiotowej. Dane dostępowe do właściwej grupy (hasło), otrzymujecie Państwo od prowadzących zajęcia.W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań, pomysłów, opinii  proszę o kontakt z prowadzącymi zajęcia.

  Aktualności

  Obraz Janusz Kupis
  WYNIKI drugiej poprawy testu ze statystyki
  Napisane przez: Janusz Kupis ( czwartek, 25 styczeń 2018, 21:11 )
   

  ... możecie Państwo poznać po zalogowaniu się do przedmiotu.... jeśli nie ma Państwa na liście proszę się kontaktować z prowadzącymi zajęcia.


  Przedmioty

  Najważniejsze dostępne funkcje: 
  pobieranie dokumentów (wykłady instrukcje, itd),
  oddawanie opracowanych ćwiczeń i kolokwium końcowego z laboratorium, 
  możliwość samodzielnego przeprowadzenia próbnego testu ze statystyki 
  (zasady oceniania i rodzaj testu taki jak w przypadku kolokwium końcowego).

  Informacja dla Studentów studiów niestacjonarnych:

  Proszę Państwa, z powodów technicznych koniecznym było utworzenie odrębnego kursu z przedmiotu.
  Wszystkie założone wcześniej konta zostały przeniesione, dlatego proszę o logowanie się już we właściwym miejscu...

  W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt mailowy: jkupis@chemia.uni.lodz.pl

  Dostępne funkcje:
  czytanie i pobieranie dokumentów (wykłady instrukcje, itd),
  oddawanie opracowanych ćwiczeń laboratoryjnych,
  zaliczenia kolokwiów sprawdzających (treningowe i cząstkowe na ocenę).
  Zaliczenia są obowiązkowe, na ich podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.